English
בשבילכם זו תרומה. בשבילנו זה אויר לנשימה.
ערוץ הווידאו ערוץ הווידאו עיקבו אחרינו בטוויטרעיקבו אחרינו בטוויטרעשו לנו לייק בפייסבוק.עשו לנו לייק בפייסבוק.תרמו עכשיו!תרמו עכשיו!
true6006000truetrue0truetruefadetrue
 • חולים, הורים, משפחות ושרת הבריאות ח"כ יעל גרמן כותבים לאיגוד.
 • CFX4 היא הצגה שעוסקת בנושאים שנוגעים לכולנו. השחקניות מתמודדת על המשמעויות שמעלה המלה "מחלה" ומחביאות לידי ביטוי את כוחה של הפנטזיה ואת סופיות הזמן. המשך..
התורמים שלנו
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01