English
בשבילכם זו תרומה. בשבילנו זה אויר לנשימה.
ערוץ הווידאו ערוץ הווידאו עיקבו אחרינו בטוויטרעיקבו אחרינו בטוויטרעשו לנו לייק בפייסבוק.עשו לנו לייק בפייסבוק.תרמו עכשיו!תרמו עכשיו!
true6006000truetrue0truetruefadetrue
 • סיפורו של טוהר - ה-CF היא מתנה
 • צמידי לנשום חופשי
  ניתן לרכוש את הצמידים בעלות 10 ש"ח לצמיד. התרומה כולה למען חולי סיסטיק פיברוזיס. לרכישה ניתן להתקשר לטלפון 03-6702323
 • CFX4 היא הצגה שעוסקת בנושאים שנוגעים לכולנו. השחקניות מתמודדת על המשמעויות שמעלה המלה "מחלה" ומחביאות לידי ביטוי את כוחה של הפנטזיה ואת סופיות הזמן. המשך..
התורמים שלנו
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01
 • image 01