English
בשבילכם זו תרומה. בשבילנו זה אויר לנשימה.
ערוץ הווידאו ערוץ הווידאו עיקבו אחרינו בטוויטרעיקבו אחרינו בטוויטרעשו לנו לייק בפייסבוק.עשו לנו לייק בפייסבוק.תרמו עכשיו!תרמו עכשיו!

זכויות במסים

ארנונה

בוגרים- מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה זכאים להנחה של 70% במסי ארנונה על ה- 80 מ"ר הראשונים מהנכס. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של פחות מ-75% ודרגת נכותם הרפואית היא בשיעור של 90% ומעלה זכראים להנחה בשיעור 30% במסי ארנונהעל ה- 80 מ"ר הראשונים.

הורים לקטינים - הזכאים לגמלת ילד נכה מביטוח לאומי זכאים לשיעורי הנחה בגובה 33%. למשפחות להן ילדים נכים. כמו כן ההנחה שניתנה עד כה רק עד שמלאו לילד 18 שנים, הורחבה ותינתן מהיום גם לאחר שמלאו לילד 18. מעבר לכך הוצאה גמלת ילד נכה מחישוב הכנסת הוריו לצורך בחינת הזכאות להנחה מארנונה לפי מבחן הכנסה.

מים

ועדת הכספים אישרה את רשימת הזכאים להנחות בתעריפי המים. ההנחות יינתנו החל מהחודשים יוני – יולי 2012.
רשימת הזכאים כוללת: מקבלי קצבת זקנה, גמלת סיעוד בגובה 150% ומעלה, בעלי נכות רפואית של 70% ויותר, זכאי קצבת ניידות, ילדים נכים (הורים לילדים נכים) עד גיל 18 וכל מי שלגביו יקבע משרד הבריאות שזכאי למכסת מים גבוהה יותר.

תשלום חשבון חשמל

בוגרים המקבלים שירותים מיוחדים מהבטל"א וחלק מההורים המקבלים גמלת ילד נכה עבור ילדם (תלוי בהגדרת הנזקקות לטיפול)- זכאים להנחה בתשלומי החשמל. ההנחה ניתנת אוטומטית- לאחר דיווח של הבטל"א לחב' החשמל. גם כאשר ההנחה תינתן באחור (בגלל אחור בדיווח) היא תינתן רטרואקטיבית מהתאריך הקובע (מאי 2012).

זכויות במס הכנסה

פטור לבוגרים מעל גיל 18
בוגרים בעלי נכות מ-90% ומעלה, זכאים לפטור ממס הכנסה .
יש לפנות לפקיד השומה באזור המגורים של העובד (לפי הכתובת בתעודת הזהות).
על הבוגר להצטייד בטופס מביטוח לאומי המוכר כ- "פרוטוקול של נכות רפואית לצורך מס הכנסה".
יש להקפיד להחתים את הטופס או את הצילום בחותמת מקורית של הביטוח הלאומי.
פקיד השומה יצייד את החולה באישור לצמיתות אותו יש להעביר למעביד להמשך טיפול.
ייתכן מצב שבו פקיד השומה ידרוש ועדת בריאות מיוחדת גם במקרה של 90% נכות רפואית לצמיתות.

בעלי אחוזי נכות זמניים או נמוכים מ - 90%
יכולים לפנות לפקיד השומה באזור המגורים ולבקש זימון לועדת בריאות. פקיד השומה יצייד את החולה בטפסים מתאימים ובהנחיות מדויקות לגבי המשך הטיפול. הטיפול במקרה זה כרוך בתשלום.

נקודות זיכוי בעבור ילד נטול יכולת(מעודכן ליוני 2009)
עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין חולה במחלה כרונית כגון סיסטיק פיברוזיס.
יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127
ולצרף לבקשה ב - טופס 116 את טופס 116 א' (ניתן לקבל את הטפסים באיגוד) .
פקיד השומה יאשר בכתב את מתן נקודות הזיכוי .
מתן זיכוי זה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 135,000 ש"ח לשנה (נכון לינואר 2004 ) ו/או הכנסות נטול היכולת ובן זוגו אינן עולות על 216,000 ש"ח לשנה (נכון לינואר 2004).2 תגובות

 • avatar
  Posted 3 years ago

  בעלי גמלת סיעוד זכאים להנחה בחשבון המים שלהם

  נכתב על ידי יוני on ספטמבר 21, 2015 12:32 pm | להגיב
 • avatar
  Posted 3 years ago

  כאשר יש זכאות גמלת סיעוד יש הנחות בדברים שונים

  נכתב על ידי יוני on ספטמבר 24, 2015 10:10 am | להגיב

תגובות

תוכן התגובה (שדה חובה)
שם
אי-מייל
קוד אישור המסומן בתמונה מתחת(שדה חובה)

"לוקחים נשימה"

הצצה לחייהם של גיבורות הסרט הקצר, 'לוקחים נשימה', עדי בת השבע, וטל בת העשרים ושמונה, עם מחלת הסיסטיק פיברוזיס CF, הסרט מתעד את חייהם האישיים ואת משפחותיהם המלוות אותן . זהו סרט מעורר השראה וניצחון, על מחלה .


בימוי וצילום: ציפי קרליק
פוסטים אחרונים