English
לתת מכל הנשימה
ערוץ הווידאו ערוץ הווידאו עיקבו אחרינו בטוויטרעיקבו אחרינו בטוויטרעשו לנו לייק בפייסבוק.עשו לנו לייק בפייסבוק.תרמו עכשיו!תרמו עכשיו!

זכויות במסים

מסי עירייה (ארנונה)

בוגרים
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה זכאים להנחה של 70% במסי ארנונה, על 80 המ"ר הראשונים מהנכס בלבד.
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של פחות מ- 75% ודרגת נכותם הרפואית היא בשיעור של 90% ומעלה זכאים להנחה בשיעור 30% במסי ארנונה על 80% הראשונים של הנכס בלבד ובלבד שאין להם דירה נוספת בבעלותם.

הורים לקטינים
הזכאים לגמלת ילד נכה מביטוח לאומי זכאים לשיעורי הנחה בגובה 33%, לגבי 100 מ"ר של הנכס. את הבקשה יש להגיש לרשות המקומית. לאחרונה אף הורחבה ההנחה והיא תינתן למשפחה שבה גר הילד בבית גם אם הוא מעל גיל 18. כמו כן לא תנוכה גמלת ילד נכה מחישוב הכנסת ההורים לצורך בחינת הזכאות להנחה לפי מבחן הכנסה.

מים

ועדת הכספים אישרה את רשימת הזכאים להנחות בתעריפי המים. ההנחות יינתנו החל מהחודשים יוני – יולי 2012.
רשימת הזכאים כוללת: מקבלי קצבת זקנה, גמלת סיעוד בגובה 150% ומעלה, בעלי נכות רפואית של 70% ויותר, זכאי קצבת ניידות, ילדים נכים (הורים לילדים נכים) עד גיל 18 וכל מי שלגביו יקבע משרד הבריאות שזכאי למכסת מים גבוהה יותר.

תשלום חשבון חשמל

בוגרים המקבלים שירותים מיוחדים מהבטל"א וחלק מההורים המקבלים גמלת ילד נכה עבור ילדם (תלוי בהגדרת הנזקקות לטיפול)- זכאים להנחה בתשלומי החשמל.
ההנחה ניתנת אוטומטית- לאחר דיווח של הבטל"א לחב' החשמל. גם כאשר ההנחה תינתן באחור (בגלל אחור בדיווח) היא תינתן רטרואקטיבית מהתאריך הקובע (מאי 2012).

זכויות במס הכנסה

פטור לבוגרים מעל גיל 18 עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה
הטיפול מתבצע על ידי פקיד השומה באזור המגורים של העובד (לפי הכתובת בתעודת הזהות). על חולים עובדים, שיש להם 100% נכות רפואית ומעלה לצמיתות או 89% בשל כמה ליקויים, להצטייד בטופס מביטוח לאומי המוכר כ"פרוטוקול של נכות רפואית לצורך מס הכנסה".
יש להקפיד להחתים את הטופס או את הצילום בחותמת מקורית של הביטוח הלאומי. פקיד השומה יצייד את החולה באישור לצמיתות אותו יש להעביר למעביד להמשך טיפול.
ייתכן מצב שבו פקיד השומה ידרוש ועדת בריאות מיוחדת גם במקרה של 89% נכות רפואית לצמיתות.
בעלי אחוזי נכות זמניים או נמוכים מ – 89% יכולים לפנות לפקיד השומה באזור המגורים ולבקש זימון לועדת בריאות. פקיד השומה יצייד את החולה בטפסים מתאימים ובהנחיות מדויקות לגבי המשך הטיפול. הטיפול במקרה זה כרוך בתשלום.

נקודות זיכוי להורים
הורים לילדים עד גיל 18 זכאים לבקש 2 נקודות זיכוי לפי סעיף 45 לפקודה בשל מגבלה גופנית, בגין מחלת הילד.
הורים לבוגרים מעל גיל 18 שנקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור 74% לפחות יכולים לפנות לפקיד השומה בבקשה לנקודות זיכוי.
יש להבהיר שזכות זו אינה מעוגנת בחוק ועל כן לא תמיד הבקשה מאושרת.
יש לפנות בצירוף מסמכים רפואיים לפקיד השומה באזור המגורים.2 תגובות

  • Posted 5 years ago

    בעלי גמלת סיעוד זכאים להנחה בחשבון המים שלהם

    נכתב על ידי יוני on ספטמבר 21, 2015 12:32 pm | הגב
  • Posted 5 years ago

    כאשר יש זכאות גמלת סיעוד יש הנחות בדברים שונים

    נכתב על ידי יוני on ספטמבר 24, 2015 10:10 am | הגב

תגובות

תוכן התגובה (שדה חובה)
שם
אי-מייל
קוד אישור המסומן בתמונה מתחת(שדה חובה)

"לוקחים נשימה"

הצצה לחייהם של גיבורות הסרט הקצר, 'לוקחים נשימה', עדי בת השבע, וטל בת העשרים ושמונה, עם מחלת הסיסטיק פיברוזיס CF, הסרט מתעד את חייהם האישיים ואת משפחותיהם המלוות אותן . זהו סרט מעורר השראה וניצחון, על מחלה .


בימוי וצילום: ציפי קרליק
פוסטים אחרונים