זכויות במשרדי ממשלה

משרד הבריאות

דמי ביטוח בריאות
לחולה המקבל קצבת נכות כללית שאין לו הכנסה אחרת, ינוכו מקצבתו דמי ביטוח בריאות מינימאליים של 103 ₪ לחודש (החל ב-01.01.2014). אם יש לו הכנסה אחרת, יחויב לשלם מהכנסתו ולא מתשלום הקצבה. חולה המקבל שירותים מיוחדים פטור מתשלום ביטוח בריאות.

נציבות קבילות הציבור היא הגוף המסייע לציבור במימוש זכויות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. פנייה לנציבות זכויות הציבור במשרד הבריאות נעשית לאחר מיצוי האמצעים מול קופות החולים. לשימושכם – נציבות קבילות הציבור, משרד הבריאות

משרד הרישוי

תו חנייה לנכה והנחה בתשלום אגרת רישוי (טסט)
מקבלי קצבת נכות שנקבעו להם 60% נכות רפואית לפחות, עשויים להיות זכאים לפטור מאגרת רישוי ותו חניה לנכה.

הליך קבלת תו חניה
על מבקשי תו החניה למלא טופס בקשה לתו נכה (המצוי באתר משרד התחבורה) בצירוף המסמכים הבאים:
• צילום תעודת זהות + הספח.
• צילום רישיונות רכב ונהיגה.
• אישור על אחוזי נכות רפואית מ-60% ומעלה (העתק מפרוטוקול ועדה מביטוח לאומי על אחוזי הנכות).
• מסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים.

במידה ומבקש תו החניה אינו בעל הרכב:

• הרכב רשום על שם החתן/ גיס/ חבר/ בן זוג לחיים- על שניהם להמציא תצהירים חתומים על ידי עו"ד שהרכב משמש את מבקש התו.
• הרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל – יש להציג ת.ז. + ספח של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית.
• הרכב רשום על שם חברה – יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם החברה שבו יאושר שהרכב הינו לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע.
• במידה והרכב רשום על חברות השכרה/ליסינג – יש להמציא הסכם שכירות

את הבקשות יש להעביר לאגף הרישוי, יחידה לטיפול במוגבלי ניידות ת.ד. 72 חולון, 58100.
אין צורך להגיע למשרדי הרישוי. ניתן להגיש בקשה באתר משרד התחבורה ולבחור "הליך קבלה וחידוש תג חניה לנכה".

משרד התחבורה

מה-1 בינואר 2016, כל בוגר שלו "תעודת נכה" שהונפקה לו על ידי הביטוח הלאומי, זכאי להנחה של 33% בתחבורה הציבורית.
ניתן לקבל הזכאות רק באמצעות רב קו. במעמד הנפקת הרב קו ייש להציג "תעודת נכה" ובו תוזן ההנחה. משרד התחבורה גם מנפיק תעודות זכאות במרוכז אחת לשנתיים, פעם בחודש לזכאים חדשים ובמהלך החודש למי שתעודתו אבדה.
במקרה של אובדן תעודת הזכאות להנחה בתחבורה ציבורית, או לבירורים ניתן להתקשר לטלפון 03-5657243 בימים א. ג'-ה' בין השעות 10:00-16:00.
כמו כן ניתן לפנות בכתב אל:
המפקח על התעבורה לתחבורה ציבורית, רח' המלאכה 8, ת.ד. 57109 תל אביב 61570, ובאמצעות פקס 03-5657281. ובמייל darz@mot.gov.il
בכל פנייה יש לציין תעודת זהות, שם פרטי ומשפחה וכתובת למשלוח התעודה.

בזק – הנחות בתשלום חשבון טלפון

הורים לקטינים
הורים המקבלים גמלת ילד נכה עבור ילדם בשיעור של 100% זכאים לקבל הנחה בחשבון הטלפון. במידה והטלפון רשום על שם הילד החולה, אפשר לקבל גם הנחה בהתקנה ובהעתקת הטלפון.

בוגרים
בעלי 80% נכות רפואית ומעלה לצמיתות ושנקבע להם אי כושר השתכרות של 75% ומעלה לצמיתות זכאים להנחה. רק צירוף שני התנאים יזכה בהנחה המבוקשת.
כתובת למשלוח הבקשה:
גב' אהובה רובס אגף השיקום – משרד והרווחה ת.ד 1260 ירושלים 9101201. במקרה הצורך ניתן להתקשר לטלפון: 02-5085430 בימים א'- ד' בשעות 08:30 – 12:30. כמו כן, ניתן לפנות לפקס שמספרו: 02-5085933 או לדואל: ahuvaR@molsa.gov.il.
אם תאושר הזכאות, יישלח בדואר אישור איתו יש לפנות למשרדי "בזק" כדי לממש את ההנחה.
המסמכים הדרושים:
• טופס בקשה לקבלת הנחה (ניתן לקבל את הטפסים במשרדי בזק, או באיגוד אצל העובדת הסוציאלית במרפאות או בקישור http://www.bezeq.co.il/media/PDF/DISCOUNT.pdf).
• צילום תעודת הזהות של החולה. במקרה של קטין – צילום ת.ז. של ההורה וצילום הספח בו מופיעים פרטי הילד.
• צילום חשבון טלפון אחרון.
• צילום של האישור על קצבת הנכות (בוגר) או של גמלת ילד נכה (קטין).

תעודת זכאות לשכירת דירה

רווקים
• על השוכר להיות בעל דרגת "אי כושר השתכרות" של 75% נכות לפחות.
• לצורך הוצאת תעודת זכאות ניתן לפנות לכל אחת מן החברות הבאות:
1. חברת ’מ.ג.ע.ר’- טלפון: 1599500301 כתובת אתר: www.magar.ci.il
2. חברת ’עמידר’- טלפון:6266* , 1599505700 כתובת אתר: www.amidar.co.il
3. חברת מילגם: שירותים לעיר בע"מ 1-599-563-007

המסמכים הדרושים:

• צילום של תעודת הזהות (יש להציג את התעודה המקורית).
• אישור מביטוח לאומי לגבי גובה קצבת הנכות ב- 3 חודשים אחרונים.
• אישור על אחוזי הנכות.
• חוזה שכירות חתום.
מומלץ לברר מול כל חברה מהם המסמכים הנדרשים.

זכאי לתעודת זכאות מי שאין לו ולא הייתה לו דירה בבעלותו.
נכון ליוני 2011 סכום הזכאות לנכה יחיד הוא 650 ש"ח לחודש.

נשואים
יכולים לפנות בבקשה לסיוע ל"ועדה עליונה". למידע נוסף יש לפנות לכל אחת מן החברות הרשומות לעיל.
זכאות ניתנת כאשר בן הזוג אינו עובד וההכנסה היחידה של החולה היא קצבת הנכות. משרד השיכון בודק נקודה זו באמצעות משרדי חקירות.

הנחה ב"מס רכישה" עבור רכישת דירה 

נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% או נכות של 90% בשל צבירת נכויות באברים שונים ו/או נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות זכאי להנחה במס רכישה בקניית דירה למגורים. ההנחה ניתנת גם ברכישה של דירה שנייה (אם מוכרים את הראשונה).

עיצוב_ללא_שם_-_2021-06-24T162918.326__1___1_-removebg-preview (1)

לתרומה באפליקציית הביט 058-585-8984

דילוג לתוכן