English
בשבילכם זו תרומה. בשבילנו זה אויר לנשימה.
ערוץ הווידאו ערוץ הווידאו עיקבו אחרינו בטוויטרעיקבו אחרינו בטוויטרעשו לנו לייק בפייסבוק.עשו לנו לייק בפייסבוק.תרמו עכשיו!תרמו עכשיו!

זכויות נוספות

זכויות בקופת חולים

תרופות

החולים בסיסטיק פיברוזיס זכאים לפטור או הנחה משמעותית ברכישת תרופות ייעודיות לחולי CF. ההסדרים עם כל קופה הם שונים ולצערנו אין לנו מסמך שמעגן את ההסדרים בצורה פורמאלית. במקרה של אי בהירות, ניתן לפנות לעובדות הסוציאליות במרפאה לקבלת סיוע.
כמו כן, החולים בסיסטיק פיברוזיס מוגדרים "חולים כרונים" לפי רשימה של מחלות שנקבעה ע"י משרד הבריאות. החולים זכאים לתקרת מקסימום על הוצאות עבור תרופות הנכללות בסל הבריאות בגובה שבין 220 ל- 240 ₪ לחודש (תלוי בקופה) כשסיכום ההוצאות נעשה בממוצע של מספר חודשים. הוצאה מעל התקרה מחייבת החזר מטעם הקופה.
העלות עבור ציוד מתכלה (שקיות קנגרו, צינוריות לכפתור, תחבושות,מזרקים וכו’)  נחשבת אף היא לצורכי החישוב של התקרה החודשית עבור תרופות.

מזון מועשר
החולים בסיסטיק פיברוזיס זכאים להחזר כספי על כל קניה של מזון תרופתי הגבוהה מ-485 ₪ לחודש. לכל אחד מסוגי המזונות יש אחוז השתתפות שונה בתשלום עבור מזון תרופתי. עלות המזון התרופתי אינה נחשבת לצורך התקרה.

נוהל הבקשה:
כדי לקבל אישור על הצורך במזון תרופתי יש לפנות לרופא המנהלי עם מכתב רפואי עם שמות הפורמולות שבשימוש. יש לדאוג שהחולה יסומן במחשב לצורך אספקה שוטפת .

פיזיותרפיה
החולים בסיסטיק פיברוזיס זכאים לקבל החזר עבור טיפולים לניקוז ריאתי. ההחזרים (בגובה 33 ש"ח - 40 ש"ח לטיפול) ניתנים בתום כל חודש לאחר העברת הצהרה לקופ"ח על גבי טופס מיוחד. את הטופס ניתן לקבל במרפאה או באיגוד.

 

זכויות בביטוח לאומי

גמלת ילד נכה
הורים לחולה בסיסטיק פיברוזיס זכאים לתבוע גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי. לצורך קבלת הגמלה יש לפנות למוסד לבטוח לאומי, אגף נכות כללית במקום המגורים ולהגיש בקשה. הנחיות מפורטות מומלץ לקבל אצל העובדת הסוציאלית במרפאה. משפחה שלה יותר מילד אחד שעבורו היא מקבלת גמלת ילד נכה, זכאית לתוספת של 50% לגמלה בעבור כל אחד מהילדים. ניתן לקבל גמלת ילד נכה רטרואקטיבית מיום האבחון, עד 4 שנים אחורנית מיום התביעה. יש לזכור , כי הגמלה מופסקת באופן אוטומטי לאחר גיל 18.

קצבת נכות כללית
בהגיעו לגיל 18 יכול כל בוגר לתבוע קצבת נכות כללית מביטוח לאומי. לצורך קבלת הקצבה יש לפנות למוסד לבטוח לאומי עם הגיעו של הבוגר לגיל 18 (הורים שקבלו עבור הילד גמלת ילד נכה יקבלוה עד גיל 18 ו-3 חודשים) לאחר בדיקות שייערכו על ידי רופא ועובדת סוציאלית, ובחינת המסמכים הרפואיים (פרוט המסמכים הנדרשים מופיע בטופס התביעה) ייקבעו אחוזי הנכות הרפואיים בשלב שני, ייקבע כושר ההשתכרות של מי שהוגדר כבעל אחוזי נכות וייקבע האם זכאי לקבל קצבת נכות חודשית ואם כן- את גובה הקצבה.
החל מתאריך 1.2.2004 חל שינוי בסף הזכאות לקצבת נכות כללית: כל מי שיגיש תביעה לגמלת נכות כללית החל מתאריך 1.2.04 יצטרך לעמוד בתנאי הסף הדורשים מ-60% נכות רפואית. מקרים חריגים של נכים אשר נכותם המשוקללת מורכבת מנכות אחת ששיעורה 25% או יותר, יהיו עדיין זכאים לקצבת נכות אם יעמדו בדרישות סף בשיעור 40% נכות רפואית (חולי CF הסובלים גם מסוכרת יכולים להתאים להגדרה זו ).

שיקום מקצועי:
על-פי חוק נכות כללית, לשיקום מקצועי זכאי מי שוועדה רפואית קבעה לו לפחות 20% נכות רפואית (לפי המבחנים הרפואיים הקבועים בחוק), ובתנאי שהוא עומד בתנאים האלה:
* עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
* הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו או כדי לעבוד בעבודה מתאימה אחרת.
* הוא מתאים לשיקום מקצועי.

ספר הליקויים
ספר הליקויים שעד עתה היה חסוי , נפתח כעת לעיון הקהל הרחב (ניתן לעיין בו באתר הביטוח הלאומי).

חוק נכות ושירותים מיוחדים
שר"מ-לאחרונה האגודה וביטוח לאומי שוקדים על מתן אישור זכאות לשירותים מיוחדים באופן אוטומטי על פי טיפולים רפואיים וע"פ מצב מחלה מתקדמת.
שר"מ - במצבים תפקודיים קשים ומורכבים ניתן לקבל מהיום ה-31.
כבר היום קיים "המסלול היזום-המסלול הירוק" מסלול זה מאפשר לוועדה הרפואית לצורך קביעת אחוזי נכות להפנות באופן יזום את הפניה לשר"מ בשם החולה, ללא צורך להגיע לוועדה.
-שר"מ: ניתן לתבוע רטרואקטיבית עד חצי שנה.
-עקרת בית: הזכאות תושווה לזכאות של אישה עובדת ומשתכרת.

הרחבת הזכאות לקצבת ילד נכה
הורחבה הזכאות לקצבת ילד נכה החל מאוגוסט 2012 תשולם תוספת לקצבה בסך 424 ₪ גם עבור ילדים שאינם לומדים.
עד כה שולם סכום זה רק עבור ילדים לומדים (כתוספת לקצבהשלהם או כחלק מהקצבה הבסיסית שלהם ), מעתה משולם סכום זה לכל מקבלי הקצבה לילד נכה, ואין צורך להמציא אישורים על לימודי הילד.
החל מ-1.8.12 תשולם קצבת הילד הנכה גם לילדים המאושפזים בבית חולים לצורך טיפול נפשי.

חוק לרון
לאור המלצת "ועדת לרון ", שהוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה, תוקן חוק הביטוח הלאומי, כך שבחלק מהמצבים, ניתן גם לעבוד וגם לקבל קצבת נכות. התיקון בחוק משפר את התנאים של מי שיוצא לעבוד, ואינו פוגע בזכויות של מי שאינו עובד.
תוקף החוק החל מתאריך 1.8.09. פירוט הכללים ניתן לראות בקישור הבא
לתשומת לבכם, לחישוב השכר שמותר להשתכר בו, על פי ועדת לרון, תוכלו להיעזר במחשבון המופיע באתר . ראה קישור למחשבון

- לאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

 

חוק דמי מחלה (ימי היעדרות מהעבודה לסיוע אישי של הורה לאדם עם צרכים מיוחדים)

בינואר 2014 נכנס לתוקף תיקון לחוק ימי מחלה, התיקון מתייחס למי שמועסק אצל אותו המעביד לפחות שנה.
ואלו ההטבות:
1. הורה או אפוטרופוס זכאי לקבל 18 ימים בשנה לטובת טיפול בילד על חשבון ימי המחלה שלו (לעומת 15 יום שאושרו עד כה). ימים אלו יילקחו על חשבון ימי המחלה הצבורים של ההורה העובד או על חשבון ימי החופשה שלו – לפי בחירת ההורה.
בנוסף, לצורך מתן סיוע אישי לילדו המחייב היעדרות, זכאי העובד להיעדר מעבודתו עד 52 שעות, כלומר חלקי ימים בלבד.
2. הורה זכאי לעד 18 ימים נוספים ו-52 שעות נוספות של היעדרות כל עוד ההורה השני אינו נעדר מעבודתו, או אם ההורה הוא הורה יחיד.
3. התשלום עבור דמי המחלה יינתן כבר מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה.

חשוב לדעת:
• החוק מתייחס לכל אדם עם מוגבלות ללא הגבלת גיל.
• אם מדובר בילד מתחת לגיל 16, יחושבו במניין הימים גם ימי המחלה הרגילים. כלומר אין זכאות כפולה.
• החוק מקנה זכות להיעדר ממקום העבודה (ללא צורך בקבלת רשות מראש מהמעביד בניגוד להיעדרות לצורך חופשה).
• הזכות להיעדר 52 שעות בשנה היא יחסית להיקף המשרה. למשל עובד בחצי משרה יהיה זכאי ל-26 שעות היעדרות.
• אם מספר שעות עבודה של העובד משתנה, יחושב מספר השעות על פי הממוצע החודשי של שעות העבודה של אותו עובד במהלך רבע השנה שבו עבד בהיקף הגדול ביותר מתוך 12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון.
• הזכאות היא לכל שנה בנפרד ואינה ניתנת לצבירה משנה לשנה.
• משפחות אומנה זכאיות אף הן לזכויות אלה.

 

זכויות התלמידים

חוזר מנכ"ל משרד החינוך - המסדיר את זכויות החולים במסגרות החינוך התפרסם באוגוסט 2003. עותק ניתן לקבל באיגוד ואצל העובדת הסוציאלית במרפאה.
ניתן לצפות בחוזר גם באתר משרד החינוך: לחוזר המנכ"ל לחץ כאן

חוברת הסברה לצוות החינוכי בגן הילדים ובבית הספר
ניתן לקבל במשרדי האיגוד או אצל העובדות הסוציאליות במרפאות.

הקלות בבחינות הבגרות
תלמידים המבקשים הקלות בבחינות הבגרות יכולים לפנות ליועצת בבית הספר, לעיתים יידרש גם אבחון מקצועי (פסיכודיאגנוסטי) לאחריו יומלץ אלו הקלות יקבל התלמיד. ברוב המקרים משרד החינוך מקבל את המלצת הצוות המקצועי.

שיעורי עזר
לתלמידים אשר החסירו ימי לימודים בגין מחלה או אשפוזים , יש אפשרות לקבל שיעורי עזר במסגרת בית הספר מטעם משרד החינוך על מנת להשלים את החסר. לצורך כך יש לפנות למנהל/ת בית הספר בצרוף מכתב רפואי מהרופא המטפל בבית החולים.

סייעת בגני הילדים
הצמדת סיוע אישי לילדים בעלי צרכים מיוחדים, המשולבים במערכת החינוך הרגילה , מעוגנת בחוק הנקרא :"חוק השילוב".
הורים אשר מעוניינים בקבלת הסיוע יכולים לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית (תחום צרכים מיוחדים). לבקשה יש לצרף מסמכים מטעם גורמי הטיפול הרפואי -מנהל מרפאת CF בה הילד מטופל, בנוסף למכתב מרופא הילדים המטפל בקהילה. כ"כ, נדרשים מסמכים נוספים כגון, אישור הבטל"א, אישור הרשמה למוסד הלימודים ועוד.
יש לנהוג על פני הנחיות הגורמים המטפלים בעירייה ולהמציא את המסמכים טרם פתיחת שנת הלימודים.
*מצורפת כתבה בנושא מתוך "לנשום חופשי" מס' 32 אפריל 2006.

לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לעו"סיות של מרפאות ה- CF.

 2 תגובות

 • avatar
  Posted 5 years ago

  מה לגבי זכויות בתחבורה?
  כגון תג לרכב נכה?
  בתודה

  נכתב על ידי מאיר on ספטמבר 2, 2013 6:38 pm | להגיב
  • avatar
   Posted 5 years ago

   אנא צפה בפרק על זכויות במשרדי ממשלה בקישור הזה.
   למידע נוסף פנה אלינו בצור קשר או בטלפון 036702323

   נכתב על ידי איגוד CF (Author) on ספטמבר 5, 2013 1:07 am | להגיב

תגובות

תוכן התגובה (שדה חובה)
שם
אי-מייל
קוד אישור המסומן בתמונה מתחת(שדה חובה)

"לוקחים נשימה"

הצצה לחייהם של גיבורות הסרט הקצר, 'לוקחים נשימה', עדי בת השבע, וטל בת העשרים ושמונה, עם מחלת הסיסטיק פיברוזיס CF, הסרט מתעד את חייהם האישיים ואת משפחותיהם המלוות אותן . זהו סרט מעורר השראה וניצחון, על מחלה .


בימוי וצילום: ציפי קרליק
פוסטים אחרונים