English
לתת מכל הנשימה
ערוץ הווידאו ערוץ הווידאו עיקבו אחרינו בטוויטרעיקבו אחרינו בטוויטרעשו לנו לייק בפייסבוק.עשו לנו לייק בפייסבוק.תרמו עכשיו!תרמו עכשיו!

מוסדות האיגוד

  • חברות באיגוד: חברי איגוד סיסטיק פיברוזיס הם החולים ובני משפחתם. החברות מותנית בתשלום דמי חבר.
  • הועד המנהל: מורכב מ – 9 חברים שנבחרו על ידי האסיפה הכללית. החברים בועד המנהל הם הורים לחולי CF , בוגרים החולים בסיסטיק פיברוזיס וקרובי משפחה

  • הועדה לעזרה לפרט: חולים או בני משפחה הזקוקים לסיוע יכולים לפנות בכתב לועדה לעזרה לפרט של האיגוד באמצעות העובדת הסוציאלית במרכז הרפואי בו מטופל החולה. מבקש הסיוע חייב להיות חבר (ששילם דמי חבר לאותה שנה) לפחות שלושה חודשים טרם הגשת הבקשה, הסיוע יינתן לרווחת החולה בלבד.
  • ועדה לגיוס כספים: מטרת הועדה לגייס כספים לקופת האיגוד כדי לאפשר את הפעילויות להשגת מטרותיו.
  • ועדת אירועים: הוקמה כדי ליזום מפגשים חברתיים וכנסים לציבור החולים ומשפחותיהם, וכן לקיים אירועים לגיוס תרומות ולהגברת המודעות אודות מחלת הסיסטיק פיברוזיס.
  • מערכת העיתון: מוציאה לאור את העיתון "לנשום חופשי" פעמיים בשנה (לקראת החגים ראש השנה ופסח). באמצעות העיתון מועבר מידע על הנעשה באיגוד, פרסום מאמרים בנושאי רפואה, תזונה וספורט. תקצירי המאמרים מופיעים בשפה הערבית.
  • ועדת רופאים מייעצת: לצד איגוד סיסטיק פיברוזיס CF פועלת ועדת רופאים מייעצת הנבחרת על ידי כלל רופאי סיסטיק פיברוזיס במרכזים הרפואיים. תפקידה של ועדה זו לתת יעוץ בכל ההיבטים הרפואיים הנוגעים לאיגוד ולחולים.


תגובות

תוכן התגובה (שדה חובה)
שם
אי-מייל
קוד אישור המסומן בתמונה מתחת(שדה חובה)

הוועד הנבחר
אורי ענבר
יו"ר
מייל: ori_i@walla
טלפון:03-6702323
נעה טל
מ"מ יו"ר
רבקה קליין
חן דניאל
דניאל איתילנדר
גילי גולדרינג
ברוריה פלקסר
ינקי שפיגל
ניר קופרמן