English
לתת מכל הנשימה
ערוץ הווידאו ערוץ הווידאו עיקבו אחרינו בטוויטרעיקבו אחרינו בטוויטרעשו לנו לייק בפייסבוק.עשו לנו לייק בפייסבוק.תרמו עכשיו!תרמו עכשיו!

לפניך שאלות ותשובות המסבירות את חשיבות שתיית המים ותוספת המלחים במטופלים עם סיסטיק פיברוזיס. בכל שאלה נוספת, אנא פנה/י למרפאה להמשך ייעוץ….

המשך..

[Youtube_Channel_Gallery user="cfforgisrael" videowidth="580" ratio="16×9" theme="light" color="white" autoplay="0" rel="1" showinfo="1" maxitems="100" thumbwidth="183" thumbratio="16×9" thumbcolumns="3" title="1" description="1" thumbnail_alignment="top" descriptionwordsnumber="10"]

המשך..
מידות היא חברה לתועלת הציבור וארגון ללא כוונת רווח (אלכ"ר). מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום ופעילות לשינוי השיח הציבורי.עמותה סיסטיק פיברוזיס עמדה בתנאים לקבלת תו "מידות לאפקטיביות"

.

המשך..

ADIEVARIM

השתלת איברים הינה טכנולוגיה רפואית חדישה שהתפתחה בשנים האחרונות, במטרה להחליף איברים שהגיעו לאי-ספיקה באיברים תקינים. ככל שהשתכללה יכולת ההשתלות, עלה הביקוש לאיברים ונוצר מחסור גובר והולך באיברים להשתלה.

המשך..

איגוד סיסטיק פיברוזיס (CF) בישראל הינו הארגון היחיד בארץ המרכז את כלל הפעילות למען החולים בכל תחומי החיים: צרכים רפואיים, רווחה, חברה, חינוך ותמיכה כלכלית. פעילות האיגוד בבסיסה עוסקת בהצלת חיים ובהארכתם. קיומה של הפעילות מבטיח לחולים לא רק איכות חיים אלא "חיים".
אנו מזמינים אותך לקחת חלק בערב למען חולי CF שייערך ביום ראשון ה- 9 ביוני.

המשך..
"לוקחים נשימה"

הצצה לחייהם של גיבורות הסרט הקצר, 'לוקחים נשימה', עדי בת השבע, וטל בת העשרים ושמונה, עם מחלת הסיסטיק פיברוזיס CF, הסרט מתעד את חייהם האישיים ואת משפחותיהם המלוות אותן . זהו סרט מעורר השראה וניצחון, על מחלה .


בימוי וצילום: ציפי קרליק
פוסטים אחרונים