English
לתת מכל הנשימה
ערוץ הווידאו ערוץ הווידאו עיקבו אחרינו בטוויטרעיקבו אחרינו בטוויטרעשו לנו לייק בפייסבוק.עשו לנו לייק בפייסבוק.תרמו עכשיו!תרמו עכשיו!

כרטיס אדי

ADIEVARIM

השתלת איברים הינה טכנולוגיה רפואית חדישה שהתפתחה בשנים האחרונות, במטרה להחליף איברים שהגיעו לאי-ספיקה באיברים תקינים. ככל שהשתכללה יכולת ההשתלות, עלה הביקוש לאיברים ונוצר מחסור גובר והולך באיברים להשתלה.

בשנים האחרונות שיעור הזוכים להשתלת איברים מכלל הזקוקים להשתלה עדיין נמוך, בשל מחסור בתרומת איברים להשתלה. אפשר ללמוד על המחסור באיברים להשתלה בישראל מהפער בין מספר הממתינים להשתלה ובין מספר ההשתלות בפועל מדי שנה. כך, לדוגמה, בשנת 2004 המתינו להשתלה 747 איש בישראל, ובפועל היו בשנה זו 244 השתלות בלבד.

המרכז הלאומי להשתלות ו"אדי"

המרכז הלאומי להשתלות הוקם בשנת 1993, כיחידה במשרד הבריאות, והוא הגוף הממלכתי הבלעדי המרכז את תחום תרומת האיברים והשתלת האיברים בישראל. מטרותיו העיקריות:
· הגדלת תרומת האיברים בישראל.
· ניצול אופטימלי של האיברים המיועדים להשתלה.
· הפעלת מדיניות שוויונית ושקופה בהקצאת האיברים.
· ניהול מערך להבטחת איכות בתחום התרומות וההשתלות.

במרכז הלאומי להשתלות פועל ארגון "אדי", המנהל מאגר מידע ממוחשב של תושבי ישראל שהצהירו כי הם מוכנים לתרום איברים לאחר מותם.

רק % 4 מהאוכלוסייה בישראל, שהם כ-‎250,000 אזרחים, נושאים כרטיס תרומת איברים – "כרטיס אדי", המיידע בדבר נכונותו של אדם לתרום איברים לצורך השתלה לאחר מותו – לעומת 15-35 אחוז מהציבור במדינות המערב האחרות‎.
בישראל אף קיים נוהג על פיו יש לקבל גם את הסכמת משפחתו של נושא כרטיס הנכונות לתרום איברים, ואין מסתפקים בהסכמת התורם, המתבטאת בעצם החזקת הכרטיס.

כל תושב ישראלי מעל גיל 18 יכול להצטרף לאדי באמצעות חתימה על הודעת תורם.

לחתימה על כרטיס אדי לחץ כאןתגובות

תוכן התגובה (שדה חובה)
שם
אי-מייל
קוד אישור המסומן בתמונה מתחת(שדה חובה)

"לוקחים נשימה"

הצצה לחייהם של גיבורות הסרט הקצר, 'לוקחים נשימה', עדי בת השבע, וטל בת העשרים ושמונה, עם מחלת הסיסטיק פיברוזיס CF, הסרט מתעד את חייהם האישיים ואת משפחותיהם המלוות אותן . זהו סרט מעורר השראה וניצחון, על מחלה .


בימוי וצילום: ציפי קרליק
פוסטים אחרונים