English
לתת מכל הנשימה
ערוץ הווידאו ערוץ הווידאו עיקבו אחרינו בטוויטרעיקבו אחרינו בטוויטרעשו לנו לייק בפייסבוק.עשו לנו לייק בפייסבוק.תרמו עכשיו!תרמו עכשיו!

סרטון קצר ומרגש בנושא חתונתה של חולת סיסטיק פיברוזיס שהכירה את בעלה בתקופת ההמתנה להשתלת ריאות.

המשך..

מחלת ה CF היא המחלה הגנטית מקצרת ומסכנת חיים הנפוצה בעולם המערבי. שיעור הנשאות בקרב עדות ישראל השונות נע בין 1:20 ל- 1:60 בקרב ערביי ישראל שיעור הנשאות הוא 1:26. ידועות היום מעל 1900 מוטציות בגן הCF

המשך..
מתוך כנס הפיזיוטרפיה בקיסריה נובמבר 2012

כנס פיזיוטרפיה יתקיים ביום ו- ה28.6.2013 באשכול פיס, רוקח 118 רמת גן בשעה 9:30

המשך..

[Youtube_Channel_Gallery user="cfforgisrael" videowidth="580" ratio="16×9" theme="light" color="white" autoplay="0" rel="1" showinfo="1" maxitems="100" thumbwidth="183" thumbratio="16×9" thumbcolumns="3" title="1" description="1" thumbnail_alignment="top" descriptionwordsnumber="10"]

המשך..
מידות היא חברה לתועלת הציבור וארגון ללא כוונת רווח (אלכ"ר). מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום ופעילות לשינוי השיח הציבורי.עמותה סיסטיק פיברוזיס עמדה בתנאים לקבלת תו "מידות לאפקטיביות"

.

המשך..
"לוקחים נשימה"

הצצה לחייהם של גיבורות הסרט הקצר, 'לוקחים נשימה', עדי בת השבע, וטל בת העשרים ושמונה, עם מחלת הסיסטיק פיברוזיס CF, הסרט מתעד את חייהם האישיים ואת משפחותיהם המלוות אותן . זהו סרט מעורר השראה וניצחון, על מחלה .


בימוי וצילום: ציפי קרליק
פוסטים אחרונים