mwn3ql

הצוות המטפל סיסטיק פיברוזיס

הצוות המטפל

הטיפול בחולה סיסטיק פיברוזיס מורכב ודורש גישת צוות רב מקצועי. פרק זה מתאר בקצרה את תפקידו של כל חבר בצוות המטפל במרכזי טיפול ל C.F
תוכנית הטיפול אשר מוצגת בפני החולה הינה מקיפה ומתואמת על ידי הרופא המומחה לטיפול ב CF, האחות , התזונאי, העובד הסוציאלי והפיסיותרפיסט.
מאחר ובצוות המטפל פועלים אנשים רבים. חשוב לדעת את מהות תפקידו ותחומי אחריותו של כל אחד מן המטפלים. פרק זה מתאר בקצרה את תפקידו של כל חבר בצוות המטפל במרכזי טיפול של CF

דילוג לתוכן