*
 * 
 * 
 * 
 * 
אני מסכים לקבל עדכונים על האופן בו עזרה תרומתי ועל פעילויות האיגוד